Apache och PHP på Mac OSX Leopard

Jonas Arnklint, september 24, 2008

Sedan jag bytt till Mac och OSX Leopard som utvecklingsmiljö (IDE) och börjat använda PHP mer och mer, då hostingalternativen för mindre Rails-projekt är ganska begränsade har jag haft lite problem med PHP och Apache. Jag tänkte skriva ner de saker jag gjort för att få allt att fungera som jag velat.

Aktivera PHP
Flytta /private/etc/httpd/httpd.conf till /private/etc/apache2/httpd.conf

Kommentara bort # LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so
Du behöver inte lägga till MIME-typer för PHP, då det redan är förinstallerat på Leopard.
(Sista raden i filen inkluderar andra .conf filer bla för PHP. )

Behöver du köra flera webbplatser (virtuella hosts) så kommenterar du raden i slutet av httpd.conf-filen:
# Include /private/etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf

För varje ny webbplats du vill köra på datorn måste du lägga till en rad i filen /etc/hosts:
127.0.0.1 minwebbplats.se
(Du når sedan webbplatsen med “minwebbplats.se” i webbläsaren)

Lägg sedan till koden från följande fil i /private/etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf:
vhost.txt

Klart!

Följ mig på twitter!

Mer om mig
  1. Björn Lilja

    Har du provat MAMP?
    http://www.mamp.info

  2. Jonas Arnklint

    Ja, jag har provat något liknande på Windows och även liknande kompletta “paket” för Ruby on Rails. Ska kolla in mamp lite nogare.

Vad tycker du?

Kommentarsmöjligheten stängd för detta inlägg.