Installera Git på Ubuntu eller Debian (server)

Jonas Arnklint, juli 19, 2008

Steg 1

Installera git på server och klient:

sudo apt-get install git-core
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

Steg 2

Installera gitosis på servern:
sudo apt-get install python-setuptools


mkdir ~/src
cd ~/src
git clone git://eagain.net/gitosis.git

Installera:

cd gitosis
sudo python setup.py install

Konfigurera:

sudo adduser \
--system \
--shell /bin/sh \
--gecos 'git version control' \
--group \
--disabled-password \
--home /home/git \
git

Följ mig på twitter!

Mer om mig

Vad tycker du?

Kommentarsmöjligheten stängd för detta inlägg.